Hotline: 0966 710020

Facebook

A1-Numbers

Sổ tay học tập A1-4
  • Sổ tay học tập A1-4  Ceo/Teacher Login  Student Login


Đối tác liên kết
More >>  

Sổ tay học tập A1-4

Sổ tay học tập A1-4
Giới thiệu nội dung
Xem Video Bài giảng

Cấp độ A1
Chủ đề Numbers
Trang P4
Mục tiêu  học tập
Học từ và mẫu câu thông qua bài hát
Từ vựng Olly  Molly  Billy  Sally
Mẫu câu What’s your name?
My name is Olly.

 

Hướng dẫn học tập ở nhà

 

1. Chấm vào biểu tượng nốt nhạc nghe cả bài hát vài lần.
2. Chấm vào từng câu để học hát.
3. Cùng con hát cả bài hát tiếng Anh.

 

● Giáo trình đặc biệt thiết kế đĩa CD giấy chấm đọc, kết hợp với bút chấm đọc giúp con dễ dàng tập hát bất cứ lúc nào.


 
● Chúng tôi tạo ra môi trường học tiếng Anh hàng ngày cho trẻ em, đi kèm theo mỗi bài học đều có các video tương ứng với nội dung bài học đó do giáo viên bản ngữ hướng dẫn. Hàng ngày, giáo viên bản ngữ sẽ cùng bé học tiếng Anh, giúp bé nâng cao khả năng nghe và nói. Mời phụ huynh đăng nhập vào trang web: www.popodoosmartenglish.com.vn và mở trang A1-4 trong phần sổ tay học tập. 
※Nhắc nhở:
Trong video, giáo viên bản ngữ sẽ thường xuyên sử dụng khẩu hình hoặc ngôn ngữ cơ thể để hướng dẫn các con và sẽ dành thời gian để cùng các con tương tác. Các vị phụ huynh khi thấy những động tác hướng dẫn của giáo viên bản ngữ hãy động viên các con cùng đọc, cùng hát, cùng múa với giáo viên.

 

Chia sẻ
1. Luyện tập ngữ điệu, phát âm, từ vựng, mẫu câu tiếng Anh thông qua bài hát và văn vần giúp con nhớ bài học hơn.
2. Mở bài hát và bài văn vần đồng thời khuyến khích con bắt chước phát âm.

 

 

 

 Bookstore, Free Template, templatemo