Hotline: 0966 710020

Facebook

A2-Colors

Sổ tay học tập A2-13
  • Sổ tay học tập A2-13







  Ceo/Teacher Login



  Student Login


Đối tác liên kết
More >>  

Sổ tay học tập A2-13

Sổ tay học tập A2-13
Giới thiệu nội dung
Xem Video Bài giảng

Cấp độ A2
Chủ đề Colors
Trang P13
Mục tiêu  học tập

Nhận biết chữ cái in hoa K & L
và từ đơn liên quan

Từ vựng kite   key    lion    lamp
Mẫu câu

K K K kite.    K K K key.
L L L lion.     L L L lamp.

 

Hướng dẫn học tập ở nhà

 

1. Dùng bút chấm đọc chấm vào chữ cái và từ đơn, yêu cầu con đọc theo.
2. Yêu cầu con dùng ngón tay mô phỏng chữ cái, vừa viết vừa đọc theo.
3. Phụ huynh chấm vào chữ cái hay từ đơn bất kỳ (không cho con nhìn thấy) sau đó hỏi con đó là từ đơn hoặc chữ cái nào, cuối cùng để con tự dùng bút chấm đọc kiểm tra xem con trả lời đúng hay sai.
4. Nhắc con đọc lại nhiều lần:  K K K kite. K K K key. L L L lion. L L L lamp.

 

● Chúng tôi tạo ra môi trường học tiếng Anh hàng ngày cho trẻ em, đi kèm theo mỗi bài học đều có các video tương ứng với nội dung bài học đó do giáo viên bản ngữ hướng dẫn. Hàng ngày, giáo viên bản ngữ sẽ cùng bé học tiếng Anh, giúp bé nâng cao khả năng nghe và nói. Mời phụ huynh đăng nhập vào trang web: www.popodoosmartenglish.com.vn và mở trang A2-13 trong phần sổ tay học tập.

 


 
Nhắc nhở:
Trong video, giáo viên bản ngữ sẽ thường xuyên sử dụng khẩu hình hoặc ngôn ngữ cơ thể để hướng dẫn các con và sẽ dành thời gian để cùng các con tương tác, phụ huynh khi thấy những động tác hướng dẫn của giáo viên bản ngữ hãy động viên các con cùng đọc, cùng hát, cùng múa với giáo viên. 

 

Chia sẻ

Phụ huynh nên có thái độ lạc quan tích cực, tin rằng một ngày nào đó con sẽ học tốt, chỉ cần không ngừng cố gắng, nỗ lực thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Không nên cho rằng bản tính khó đổi vì thế không thể dạy được con. Phụ huynh cần có ý nghĩ rằng: con vẫn còn nhỏ, đợi con lớn hơn chút nữa nhất định con sẽ làm tốt. Bạn đang tạo ra tương lai cho con bạn, nhưng cũng đừng quên rằng đó cũng là tương lai của chính bạn.

 

 

 

 Bookstore, Free Template, templatemo