PSE Ba Vì
PSE Ba Vì
Điện thoại: 0987 250 691
Địa chỉ: Số nhà 338- Phố Quảng Oai- Thị trấn Tây Đằng- Ba Vì- Hà Nội

                             Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Thủy