PSE TP Quảng Ngãi
PSE TP Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 383 6688
Địa chỉ: Số 146 Đường 30 tháng 4- Phường Nghĩa Chánh - TP. Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

                               Quản lý trung tâm: Lê Thị Cẩm Hiền