PSE Yên Phong- Bắc Ninh
PSE Yên Phong- Bắc Ninh
Điện thoại: 0971 889 186
Địa chỉ: Số 148 Phố Mới- Thị trấn Chờ- Huyện Yên Phong- Tỉnh Bắc Ninh

                               Quản lý trung tâm: Nguyễn Văn Hoàng