PSE 3/2- Quận 10 HCM
PSE 3/2- Quận 10 HCM
Điện thoại: 0934 189 723
Địa chỉ: 436A/91 Đường 3/2- Phường 12- Quận 10- TP. Hồ Chí Minh

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Doãn Thùy Như