PSE Thanh Hà
PSE Thanh Hà
Điện thoại: 0936 112 708
Địa chỉ: Tòa nhà HH01- Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5- Hà Đông- Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Hồng Vân