PSE Thành phố Lai Châu
PSE Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0976 779 995
Địa chỉ: Đường 30/4, Tổ 8, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

                                                  Quản lý trung tâm: Trương Văn Trung