PSE Đặng Xá
PSE Đặng Xá
Điện thoại: 0333 100 798
Địa chỉ: Liền kề số 58, đường ĐX4, Khu đô thị mới Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Đỗ Tất Công