PSE Quỳnh Phụ- Thái Bình
PSE Quỳnh Phụ- Thái Bình
Điện thoại: 0984 861 207
Địa chỉ: Số 45 Đường Nguyễn Quang Cáp, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

                                                  Quản lý trung tâm: Vũ Thị Quyên