PSE Kim Thành- Hải Dương
PSE Kim Thành- Hải Dương
Điện thoại: 0868 940 507
Địa chỉ: Số 8 Phố An Ninh - Thị trấn Phú Thái - huyện Kim Thành - Hải Dương

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Bắc