PSE Tân Sơn- Thanh Hóa
PSE Tân Sơn- Thanh Hóa
Điện thoại: 0985 815 301
Địa chỉ: 218 Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

                                                    Quản lý trung tâm: Lê Thị Ngọc Huyền