PSE TP Nam Định
PSE TP Nam Định
Điện thoại: 0912 208 426
Địa chỉ: Số 9 Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định,Tỉnh Nam Định

                                                 Quản lý trung tâm: Lê Anh Thư