PSE Đa Tốn- Gia Lâm
PSE Đa Tốn- Gia Lâm
Điện thoại: 035 396 3366
Địa chỉ: 54 Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Quốc Huy