PSE Hải Bối
PSE Hải Bối
Điện thoại: 0983 062 207
Địa chỉ: 23b, Xóm 3, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Đỗ Minh Tuấn