PSE Kiến Xương
PSE Kiến Xương
Điện thoại: 0988 885 774
Địa chỉ: Khu Cộng Hoà, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

                                                  Quản lý trung tâm: Trần Thanh Đàm