PSE Sóc Sơn
PSE Sóc Sơn
Điện thoại: 0243 595 1042
Địa chỉ: Số 9 Đường Khuông Việt, khu đô thị Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

                                                 Quản lý trung tâm: Nguyễn Văn Bình