PSE Tân Yên- Bắc Giang
PSE Tân Yên- Bắc Giang
Điện thoại:
Địa chỉ: Khu đồi đỏ- Thị trấn Cao Thượng- Huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang

 Quản lý trung tâm