PSE Giao Thủy- Nam Định
PSE Giao Thủy- Nam Định
Điện thoại: 0984 322 938
Địa chỉ: Khu 5A, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

                                                  Quản lý trung tâm: Phạm Văn Trung