PSE Gia Lộc- Hải Dương
PSE Gia Lộc- Hải Dương
Điện thoại: 0987 883 586
Địa chỉ: Đường Phạm Trấn, Khu đô thị Tây Bắc - Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

                                                  Quản lý trung tâm: Hồ Anh Phúc