PSE Lập Thạch
PSE Lập Thạch
Điện thoại: 0963 289 993
Địa chỉ: Khu 15, thôn Đồng Quyền, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

                                                  Quản lý trung tâm: Lê Thiết Hùng