PSE Tân Tiến- Đồng Nai
PSE Tân Tiến- Đồng Nai
Điện thoại: 0903 807 669
Địa chỉ: 32 Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Tiến – Thành phố Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

                                                  Quản lý trung tâm: Vũ Thị Lan Anh