PSE Thanh Hà - Hải Dương
PSE Thanh Hà - Hải Dương
Điện thoại: 0368 041 115
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

                                                   Quản lý trung tâm: Phạm Thị Thanh