PSE Thị trấn Đông Anh
PSE Thị trấn Đông Anh
Điện thoại: 0948 982 992
Địa chỉ: Số 171- Tổ 4- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP. Hà Nội

                                                   Quản lý trung tâm: Đỗ Thị Kim Oanh