PSE thị xã Sơn Tây
PSE thị xã Sơn Tây
Điện thoại: 084 8118338
Địa chỉ: Số nhà 139 – Đường Trung Sơn Trầm – Phường Trung Sơn Trầm – Thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Thúy