PSE Yên Định - Nam Định
PSE Yên Định - Nam Định
Điện thoại:
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

                                                Quản lý trung tâm