PSE thành phố Hải Dương
PSE thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0981 137 268
Địa chỉ: Số 75 đường Thanh Niên - Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

                                               Quản lý trung tâm: Nguyễn Nhật Linh