PSE Việt Trì
PSE Việt Trì
Điện thoại: 0985 988 156
Địa chỉ: Tổ 63 - Khu đô thị Minh Phương - Khu Hợp Phương - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

                                                  Quản lý trung tâm: Khuất Thị Yến