PSE Kiến An
PSE Kiến An
Điện thoại: 0979 370 686
Địa chỉ: 315 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng

                              Quản lý trung tâm: Nguyễn Thanh Hoa