PoPoDoo Sông Công
PoPoDoo Sông Công
Điện thoại: 0969 269 286
Địa chỉ: Số 98 đường CMT8, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên

                          Quản lý trung tâm: Hoàng Văn Hiệu