PSE Hưng Yên
PSE Hưng Yên
Điện thoại: 0977 374 970
Địa chỉ: Số 58 thị trấn Văn Giang, Hưng Yên

                             Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Hoa Lý

                        CS2: Liêu Thượng, Liêu Xá, Yên Mỹ

                                          CS3: Số 58 Chu Mạnh Trinh, Phố Hiến, TP Hưng Yên

                                             CS4: Số 52 Phố Dầu, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên