PSE Quy Nhơn
PSE Quy Nhơn
Điện thoại: 056 370 8888
Địa chỉ: 94 Đô Đốc Bảo, Quy Nhơn, Bình Định

                  Giám đốc:Dương Thị Hồng Hạnh