PoPoDoo Thái Nguyên
PoPoDoo Thái Nguyên
Điện thoại: 028 06256737
Địa chỉ: Số 9 Ngõ 4 Đường Minh Cầu, Thái Nguyên