PSE Tam Đảo
PSE Tam Đảo
Điện thoại: 02113 688 288
Địa chỉ: KM 10 Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

                           Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Tuyết