PSE Trung Kính
PSE Trung Kính
Điện thoại: 0902 039 410
Địa chỉ: Lô 68 Tập thể chỉnh hình, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

                                 Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Thu Hiền