PSE Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng
PSE Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031 351 8699
Địa chỉ: 53 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

                                                     Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Hiền