PSE Trạm Trôi
PSE Trạm Trôi
Điện thoại: 0888180029
Địa chỉ: Khu 6 (Gần ngã tư Trôi), thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

                              Quản lý trung tâm: Nguyễn Tuấn Long