PoPoDoo Hai Bà Trưng
PoPoDoo Hai Bà Trưng
Điện thoại: 0421209966
Địa chỉ: Số 22 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Hoàng Thị Quỳnh