PSE Gia Viễn
PSE Gia Viễn
Điện thoại: 0972 285 689
Địa chỉ: Ngã tư đường Hồng Dân, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

                      Quản lý trung tâm: Bùi Thị Thúy