PSE Chí Linh
PSE Chí Linh
Điện thoại: 08 689 22 522
Địa chỉ: Phố Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương

                   Quản lý trung tâm: Lê Đắc Huy