PSE Cẩm Giàng
PSE Cẩm Giàng
Điện thoại: 0966 488 123
Địa chỉ: 93 Phố Độc Lập, thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

                       Quản lý trung tâm: Phạm Anh Tuấn