PSE Tân Trường Hải Dương
PSE Tân Trường Hải Dương
Điện thoại: 0973 630 001
Địa chỉ: Ngã Ba Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

                       Quản lý chi nhánh: Bùi Thị Nhanh