PSE Từ Sơn
PSE Từ Sơn
Điện thoại: 01644 666 456
Địa chỉ: Số 327 Đường Trần Phú, Khu phố Thịnh Lang, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

                         Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Tươi