PSE Chương Mỹ- Cơ sở 2
PSE Chương Mỹ- Cơ sở 2
Điện thoại: 0975 772 722
Địa chỉ: Xã Trường Yên- Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

                         Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Hòa