PSE Tứ Kỳ- Hải Dương
PSE Tứ Kỳ- Hải Dương
Điện thoại: 0973 630 001
Địa chỉ: Kiot số 3- Trung tâm thương mại thị trấn Tứ Kỳ- Huyện Tứ Kỳ- Tỉnh Hải Dương

                        Quản lý trung tâm: Bùi Thị Nhanh