PSE Mầm Non Châu Cương- Tiên Du
PSE Mầm Non Châu Cương- Tiên Du
Điện thoại: 0988 837 358
Địa chỉ: Lũng Giang- Thị trấn Lim- Tiên Du- Tỉnh Bắc Ninh

                                    Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Minh Châu