PSE Phúc Thọ- Hà Nội
PSE Phúc Thọ- Hà Nội
Điện thoại: 0987 250 691
Địa chỉ: Cụm 4- Thị trấn Phúc Thọ- Hà Nội

                            Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Thủy