PSE Phố Xốm
PSE Phố Xốm
Điện thoại: 0977 888 252
Địa chỉ: Nhà số 8- Phố Phú Lương- Phường Phú Lương- Quận Hà Đông- TP Hà Nội

                                                  Quản lý trung tâm: Nguyễn Thị Liên