PSE Phước Hải- Nha Trang
PSE Phước Hải- Nha Trang
Điện thoại: 0989 352 645
Địa chỉ: Số 44 Đường B4 Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

                                    Quản lý trung tâm: Nguyễn Hàng Thục Linh