PSE Duy Xuyên- Quảng Nam
PSE Duy Xuyên- Quảng Nam
Điện thoại: 0963 760 394
Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây- Xã Duy Hòa- Huyện Duy Xuyên- Tỉnh Quảng Nam

                                Quản lý trung tâm: Ngô Thị Huyền Sâm